dilluns, 29 d’octubre de 2007

El meu nom i els seus orígens

Guau!!

La meva amiga Ofelia em pregunta d'ón ve el meu nom. He sortit amb l’amo a fer una volta per poder rumiar correctament la resposta, tot regirant a la meva memòria, que, com tothom sap és superior a la dels humans que tan presumeixen. A l’arribar a casa, veient que l’Albert estava a l’ordinador li he bordat per tal que es posi a escriure. M’ha costat una miqueta per què m’entengui però ja se sap que els humans no pensen com nosaltres. A la fi sembla que ho entès i vet aquí el resum:

A l'època de Julius César estaven totes la Gàl·lies ocupades... totes? NO!! Hi havia un petit poblet a la costa d’Armorica, a l'actual Bretanya, que resistia contra la força de l'invasor. En aquest poble habitaven els seus vilatans, personatges molt simpàtics, dels que cal destacar-ne tres: Astèrix, Obèlix i Panoràmix. Panoràmix era el druida del poble i el dipositari d'una antiga recepta d'una poció màgica que donava una força inaudita a qui la begués, encara que els seus efectes eren passatgers. Eren passatgers per a tots menys per l’Obèlix ja que de petitet va caure a la marmita de la poció. Per això els efectes són perennes per a ell.
Resulta que Obèlix tenia dos grans amics. Un era l'humà Astèrix i l'altre era un avantpassat meu de nom Idèfix, encara que els britans i saxons l’anomenaven Dogmàtix, que ve a ser el mateix però en el seu idioma.

Com podeu veure en els dibuixos no ens assemblem gaire, però cal tenir en compte que n'han passat més de 2.000 anys des de llavors.

Com tot el món sap, Idèfix significa "Idees Fixes". I, certament, tots els descendents d'aquell gran Idèfix tenim les idees fixes. L'Idèfix del poble gal tenia com a idea fixa la de preservar els arbres dels boscos, motiu pel qual se’l pot considerar el primer gos ecologista.

Les meves idees fixes són moltes, però sobre totes elles està la de moure la cua com un ventilador quan veig una gosseta de les que treuen l'alè.

Li he comentat al meu amo que us posi uns enllaços per il·lustrar tot el que he lladrat.

__________________________________________________
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Mi amiga Ofelia me pregunta de donde viene mi nombre. He salido con mi amo a una vuelta para poder pensar adecuadamente la respuesta, revolviendo en mi memoria, que, como todo el mundo sabe es superior a la de los humanos que tanto presumen. Al llegar a casa, viendo que Albert estaba en el ordenador le ha ladrado para que se ponga a escribir. Me ha costado un poco que me entienda pero ya se sabe que los humanos no piensan como nosotros. Al final lo ha entendido y he aquí el resumen:

En la época de Julio César estaban todas la Galias ocupadas... ¿todas? NO!! Había un pequeño pueblecito en la costa armoricana, en la actual Bretaña, que resistía contra la fuerza del invasor. En este pueblo habitaban sus lugareños, personajes harto simpáticos, de los que hay que destacar tres: Astérix, Obélix y Panorámix. Panorámix era el druida del pueblo y el depositario de una antigua receta de una poción mágica que daba una fuerza inaudita a quien la bebiese, aunque sus efectos eran pasajeros. Eran pasajeros para todos menos para Obélix ya que de pequeñín se cayó en la marmita de la poción. Por ello los efectos son perennes para él.

Resulta que Obélix tenía dos grandes amigos. Uno era el humano Astérix y el otro era un antepasado mío de nombre Idéfix, aunque los britanos y sajones llamaban Dogmátix, que viene a ser lo mismo pero en su idioma.

Como podéis ver en los dibujos no nos parecemos mucho, pero es que han pasado más de 2.000 años desde entonces.

Como todo el mundo sabe, Idéfix significa “Ideas fijas”. Y, ciertamente, todos los descendientes de aquel gran Idéfix tenemos las ideas fijas. El Idéfix del pueblo galo tenía como idea fija la de preservar los árboles de los bosques, por lo que se le puede considerar el primer perro ecologista.

Mis ideas fijas son muchas, pero sobre todas ellas está la de mover la cola como un ventilador cuando veo una perrita de las que quitan el aliento.

Le he comentado a mi amo que os ponga unos enlaces para ilustrar todo lo que he ladrado.

Guau!!!!

2 comentaris:

guil ward ha dit...

Me encantó tu historia. Algo me sonaba con Asterix. ¡Guau!
El mio es teatral y nace del imaginario de mi papi que es teatrista. ¡Guau!

CresceNet ha dit...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.